GRATIS leverans från 3600 SEK - Leverans inom 5 arbetsdagar - Byte inom 14 dagar efter leveransmottagande

Allmänna affärsvillkor

Allmänt

Varor skickas per post (1: a klass) från lagret i Slovakien. Du kan betala med kreditkort eller PayPal efter bokning eller med en internationell överföring till slovakiska kontot.

Webbshopen mahogany.se erbjuder kashmirvaror som sänds från lagret i Slovakien. Genom att använda denna webbplats accepterar du de allmänna affärsvillkoren som bindande och giltiga.

Webbshopens ägare/Företagsinformation

Peter Greša

Ľ. Podjavorinskej 34

94901 Nitra

Slovakien

Organisationsnummer: 31126961

Momsregistreringsnummer: SK1020400282 

E-post: info@mahogany.se
Telefon: +421918471148

Beställning

Med din beställning genom webbsidan mahogany.se lämnar du ett erbjudande om köp av de av dig önskade varorna och mängderna. Ett accepterande från vår sida sker genom en orderbekräftelse per e-post.

Priser och betalningssätt

Priset som anges vid beställningstillfället är det gällande priset. I priserna ingår vid var tid gällande lagstadgad mervärdesskatt. Förpackning och transportkostnader redovisas och beräknas separat. Betalning av varorna sker enligt val och enligt föreslagna betalningssätt (internet-betalningsgateway, banköverföring etc.) med tillhörande villkor som finns i beställningsprocessen.

Varan levereras efter inkommen betalning.

Varan förblir vår egendom tills full betalning har skett.

Leverans

Leveransen sker 4-7 arbetsdagar efter beställningsdatum, varorna sänds från lagret i Slovakien.

Innan du accepterar varor behöver du att bekräfta din beställning, betala priset för varor och priset för leverans av varor.

Vid mottagandet av varor bekräftar du deras övertagande och att de är kompletta och oskadade genom din underskrift på följesedeln/fakturan/fraktsedeln.

Annullering av order

Du har möjlighet att annullera ordern inom 24 timmar efter din beställning utan någon speciell anledning. Du kan också utnyttja din ångerrätt inom 7 arbetsdagar (se Ångerrätt). Det kan du göra genom att ringa +42191847114 eller genom e-post på info@mahogany.se. Eventuella samtal eller e-post sker på engelska.

Garanti och reklamation

Garantiperioden är 24 månader och börjar den dag du har mottagit dina varor.

Vid fel i varan har du rätt att begära att felet avhjälps. Endast om detta är omöjligt, har misslyckats eller sker med oskäligt dröjsmål, kan du kräva prisnedsättning eller häva köpet.

Du skall skriftligen reklamera fel till oss utan oskäligt uppehåll efter att felet har visat sig. Reklamationen skall innehålla en beskrivning av hur felet yttrat sig. Efter vi mottagit skriftlig reklamation skall vi snarast avhjälpa felet.

Du kan också returnera varan inom 14 dagar utan att ange en orsak.

Samtliga reklamationer (begäran om återbetalning, begäran om utbyte av varor, osv.) behandlas av oss utan några komplikationer.

Ångerrätt

Du har rätt, utan att angivande av skäl, för att häva kontraktet inom 7 arbetsdagar från
 leveransdagen eller från ingående av serviceavtal. Skicka oss varorna tillbaka, efter att du har meddelat detta (på +42191847114 eller genom e-post på info@mahogany.se; du kan prata eller skriva på engleska), som en värdefull försändelse/paket till:

 

Peter Greša

Ľ. Podjavorinskej 34

94901 Nitra

Slovakien

 

Efter kontroll av varor (senast inom 15 dagar) skickar vi tillbaka inköpspriset för varorna utan fraktkostnader, via banköverföring.

Varorna måste vara oanvända, inte slitna, oskadade och passande för återförsäljning. Att ta bort etiketter och prislappar är oacceptabelt och sådana varor anses vara använda. Varorna skall sändas tillsammans med ett inköpsbevis (med fakturan). Vi rekommenderar att försäkra varorna.

Datalagring

Du känner till och är införstådd med att vi lagrar nödvändiga personuppgifter på datamedia för att kunna expediera ordern. Du samtycker uttryckligen till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter samt med att du kan få information om webbshopens nyheter via e-post. Självklart behandlar vi lagrade personuppgifter konfidentiellt. Inga kunduppgifter vidarebefordras eller säljs till tredje part. Samtliga förlopp sker i enlighet med den slovakiska lagen om skydd av personuppgifter No. 428/2002 förf.saml., ändrade.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, varvid detta gäller fr.o.m. tidpunkten för återkallandet. I detta fall förbinder vi oss till att omedelbart radera din personliga data. Om du vill ta bort dina uppgifter från vår databas går det bra att skicka en begäran om detta till info@mahogany.se.

Rätten till ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer, design eller andra parametrar av produkter utan föregående meddelande. Trots våra bästa ansträngningar kan det finnas felaktigheter i tekniska parametrar, design eller bilder. Vi tar inget ansvar för dem.

Upphovsrätt

Allt innehåll på webbsidan, inklusive texter, grafik, foton, bilder, rörliga bilder, ljud, illustrationer och mjukvara ägs av oss. Allt innehåll skyddas av upphovsrätt och andra bestämmelser. Endast efter vårt uttryckliga godkännande får du använda materialet.

Tillämplig lag

På tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med det skall slovakisk rätt tillämpas (särskilt de relevanta bestämmelserna i lagen No.40/1964 förf.saml. civillagen, ändrade, lag No. 108/2000 om konsumentskydd vid hemförsäljning och distansförsäljning, ändrade, lag No.223/2001 om avfall och om ändringar av vissa lagar, ändrade och lag No. 428/2002 om skydd av personuppgifter, ändrade).